ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย
 
   
 
 ค่ายกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
 
 
  ค่ายกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57

- เที่ยวชมเมืองโบราณ + จักรยานหรือรถราง
- ฐานกิจกรรม กสิกรรมธรรมชาติ
- อาหารกลางวัน

***ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย

Rim Khob Fa Resort
 
 
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด