ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย
 
   
 
สิงหาคม  2563
 
ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า

 

ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้าเมืองโบราณบริการจัดอบรม ลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยหลักสูตร “เสือติดปีก” ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นหลักสูตรลูกเสือโดยทั่วไปแล้ว ยังได้ บูรณาการการศึกษาด้านสังคม และประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ชุมชนสยาม รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย

 

 

 

 

Rim Khob Fa Resort
 
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด