ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย
 
   
 
สิงหาคม  2563
 
ห้องประชุมสัมมนา

 

ศูนย์ประชุมและอบรมสัมมนาบริการห้องจัดประชุมสัมมนาที่ได้มาตรฐาน

หลากหลายขนาด สำหรับธุรกิจทุกประเภท

พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อย่างครบครัน

 

 

 

 

 

 

นครริมขอบฟ้า บริการสถานที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย สำหรับหน่วยงานและองค์กรที่เข้ามาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น หอประชุมริมขอบฟ้า หอประชุมพนาพฤกษ์ ห้องประชุมฟ้าคราม ห้องประชุมฟ้างุ้ม นอกจากนี้ยังมีที่พักเรือนไทยพฤกษาและ Rimkhobfa Urban Resort สำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา อีกทั้งยังมีฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามัคคีสำหรับหมู่คณะอีกด้วย

ห้องประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง (ประกอบด้วย ห้องพนาพฤกษ์ ห้องงำเมือง ห้องฟ้าคราม ห้องฟ้างุ้ม)


 

Rim Khob Fa Resort
 
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด