ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย

          นคร ริมขอบฟ้า  มีสถานที่ที่สะอาด  สะดวก  และปลอดภัย  ไว้คอยให้บริการสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่เข้ามาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น  หอประชุมริมขอบฟ้า   หอประชุมพนาพฤกษ์  ห้องประชุมฟ้าคราม  ห้องประชุมฟ้างุ้ม นอกจากนี้ยังมีที่พักเรือนไทยพฤกษา  และ Rimkhobfa Urban Resort สำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา  อีกทั้งยังมีฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามัคคีสำหรับหมู่คณะ


 
   
 
ฐานกิจกรรมนครริมขอบฟ้า ( ฐานกิจกรรม 31 ฐาน )
 
 
  ขนาด : - ตร.ม.
  ความจุ : - คน
  เหมาะสำหรับ : นักเรียน/ นักศึกษา/ บุคคลทั่วไป /ห้างร้าน/ บริษัท ฯลฯ (แบบหมู่คณะ)*ทั้งหมด 32 ฐานกิจกรรม เพื่อทดสอบกำลังใจ ความสามัคคี
 
ประกอบด้วย
ฐานกิจกรรม 31 ฐาน
 
ที่ตั้ง
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rim Khob Fa Resort
 
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด