ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย

          นคร ริมขอบฟ้า  มีสถานที่ที่สะอาด  สะดวก  และปลอดภัย  ไว้คอยให้บริการสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่เข้ามาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น  หอประชุมริมขอบฟ้า   หอประชุมพนาพฤกษ์  ห้องประชุมฟ้าคราม  ห้องประชุมฟ้างุ้ม นอกจากนี้ยังมีที่พักเรือนไทยพฤกษา  และ Rimkhobfa Urban Resort สำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา  อีกทั้งยังมีฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามัคคีสำหรับหมู่คณะ


 
   
 
ห้องประชุม / สัมมนา/จัดเลี้ยง ( ห้องฟ้าคราม )
 
 
  ขนาด : 12 x 25 ตร.ม.
  ความจุ : 300 คน
  เหมาะสำหรับ : ห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับสัมนา อบรม กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ พร้อมสรรพด้วยระบบปรับอากาศ เครื่องฉายภาพขนาดใหญ่ เวทีสำหรับแสดง
 
ประกอบด้วย
ห้องพนาพฤกษ์
ห้องงำเมือง
ห้องฟ้าคราม
ห้องฟ้างุ้ม
 
ที่ตั้ง
   
 
 
 
Rim Khob Fa Resort
 
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด