ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย

         นครริมขอบฟ้า  เมืองโบราณ  สถานที่ที่ผสานเข้ากับ   เมืองโบราณ  พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ  แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ  เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ภายในพื้นที่  600 ไร่  ที่บ่งบอกความเป็นมาและเรื่องราวของสยามโดยผ่านทางสถาปัตยกรรมและสถานที่ทั้ง  120 แห่ง    การแบ่งพื้นที่ในการเข้าชมภาคต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของแต่ละท้องถิ่น  ทางค่ายริมขอบฟ้า  เมืองโบราณได้มีการจัดโปรแกรมกิจกรรม 8 โปรแกรม เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้าชม  ศึกษา  พร้อมร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และเพื่อสืบสานสิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป

 
1 2 3  
   
 
 
 กิจกรรมรับน้องและปฐมนิเทศเชิงสร้างสรรค์
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57
 
- ห้องประชุมปรับอากาศ

- ห้องพักปรับอากาศ

   นอนรวม 15 หลัง

   นอนแยก 30 ห้อง

- อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

- เที่ยวชมเมืองโบราณ + จักรยานหรือรถราง

***ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่าย... อ่านต่อ

     
 
 
  กิจกรรมอบรมสัมนา
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57
 

- ห้องประชุมปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์สัมนา

- อาหารว่า... อ่านต่อ

     
   
 
 
 Day Camp
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57
 
- ฐานผจญภัยพร้อมวิทยากร

- อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม

- เดินทางไกลภายในเมืองโบราณ

***ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย

... อ่านต่อ
     
 
 
  เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57
 

- พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

- สถานที่จัดกิจกรรม พร้อ... อ่านต่อ

     
1 2 3  
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด