ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย

         นครริมขอบฟ้า  เมืองโบราณ  สถานที่ที่ผสานเข้ากับ  เมืองโบราณ  "พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของมวลมนุษยชาติ" แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่บ่งบอกความเป็นมาและเรื่องราวของสยามโดยผ่านทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมกว่า  120 แห่ง ภายในพื้นที่สีเขียวกว่า  800 ไร่ 

ลักษณะแผนผังของเมืองโบราณในเนื้อที่ 800 ไร่ ได้กำหนดให้มีความคล้ายคลึงกับลักษณะโดยรวมของแผนที่ประเทศไทย ตลอดจนตำแหน่งที่สร้างโบราณสถานที่ถ่ายแบบมาก่อสร้างและผาติกรรมมาบูรณะปฏิสังขรก็จัดวางตำแหน่งให้ตรงตามภูมิภาคต้นแบบ

โดยแบ่งสัดส่วนเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะทางภูมิวัฒนธรรมของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ แล้วสร้างสถาปัตยกรรมในพื้นที่เหล่านั้นให้สอดคล้องคล้ายคลึงกับสถานที่ต้นแบบ


ทางนคริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ได้มีการจัดโปรแกรมกิจกรรมต่าง เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้าชม  ศึกษา  พร้อมร่วมเรียนรู้รักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และเพื่อสืบสานสิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป

 

 

 
1 2  
   
 
 
 กิจกรรมรับน้องและปฐมนิเทศเชิงสร้างสรรค์
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57
 
- ห้องประชุมปรับอากาศ

- ห้องพักปรับอากาศ

   นอนรวม 15 หลัง

   นอนแยก 30 ห้อง

- อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น

- เที่ยวชมเมืองโบราณ + จักรยานหรือรถราง

***ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่าย... อ่านต่อ

     
 
 
  กิจกรรมอบรมสัมนา
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57
 

- ห้องประชุมปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์สัมนา

- อาหารว่า... อ่านต่อ

     
   
 
 
 Day Camp
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57
 
- ฐานผจญภัยพร้อมวิทยากร

- อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม

- เดินทางไกลภายในเมืองโบราณ

***ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย

... อ่านต่อ
     
 
 
  เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 63
 

- พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

- สถานที่จัดกิจกรรม พร้อ... อ่านต่อ

     
1 2  
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด