ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location
 
   

แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ สถานที่ฝึกอบรมสัมมนาระดับมาตรฐาน ผสมผสานกับ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ซึ่งสามารถให้กลุ่มองค์กร และกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และความมีระเบียบ วินัยแก่หมู่คณะ โดยวางศิลาฤกษ์วันที่ 9 กรกฎาคม 2548 พร้อมเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับ จำนวนบุคคลได้ถึง 600 ที่นั่ง มีฐานกิจกรรมในการฝึกความสามัคคี รวมถึงเป็นสถานที่จัดเลี้ยง สำหรับงานสำคัญต่างๆ ดังนั้น เมืองโบราณและค่ายริมขอบฟ้า ถือเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในด้าน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและร่วมส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามของไทย พื่อให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในมรดก ทางวัฒนธรรมของสยามประเทศ

 

 
 
  E-mail :
  กรุณากรอก E-mail เพื่อรับแผนผังภายในค่าย
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด