ภาษาไทย Thai ภาษาอังกฤษ English  
 
  Rim Khob Fa Resort Location Rim Khob Fa Resort Area Map แผนผังภายในค่าย
 
   

นครริมขอบฟ้าได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมความสามัคคีภายในองค์กร  กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำกสิกรรมธรรมชาติ  เป็นต้น

1 2  

 

 
   
 
 
กสิกรรมธรรมชาติ
ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เที่ยวชมเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลกของไทย เรียนรู้เรื่องราวปรัชญาและความหมายของภูมิปัญญาไทยกับมัคคุเทศก์ พร้อมนั่งร... อ่านต่อ
 
1 2  
 
  เเผนผังเว็บไซต์    www.rimkhobfaresort.com @ 2009 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยบริษัทริมขอบฟ้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัทคีย์เอจท์ จำกัด